საოპერატორო კრანები განვადებით
Ross Crossover Solo
 NEW OFFER CrossOver Solo is a powerful, all-in-one production switcher that fits small spaces and budgets.
F3k

2008
ელექტრონული დოკუმენტირების სისტემა

2007
მობილური ტელევიზია
მობილური სატელევიზიო სისტემა კეისებში

Case